Ge ut bok – tips

Ge ut bok – tips

Om du drömmer om att ge ut en bok kan din dröm bli verklighet, med hjälp av rätt metoder. För att publicera en bok finns egentligen två konkreta alternativ; antingen att starta ett förlag eller ge ut sin bok via ett redan existerande förlag. Om du skrivit en bok på egen hand och vill ge ut den kan du först och främst höra av dig till olika förlag för att höra om de är villiga att publicera den. Om de inte är intresserande kan du betala att få din bok utgiven eller starta upp ett eget förlag.

Ge ut bok via förlag

Att starta ett eget förlag är särskilt lämpligt om du är intresserad av att publicera andras böcker. Om du vill publicera en egen bok är det inte nödvändigt att starta ett eget förlag, men i vissa fall kan det vara ditt enda alternativ. Förlagsverksamhet går ut på att skriva avtal mellan författare och förlag i ett så tidigt skede som möjligt, helst innan boken börjat skrivas. Oavsett om du startar eget förlag eller publicerar via ett etablerat förlag är formgivning något du bör tänka på i ett tidigt skede. När du vill vara Produktiv ge ut bok bör du först och främst bestämma hur din bok ska utformas. Du kan ta hjälp av en formgivare eller göra jobbet själv. Formgivning handlar om hur boken ska se ut, vilket format den ska ha, hur stort utfallet (marginalerna) ska vara, om det ska vara färgtryck och vilken ISBN-nummer boken ska ha. ISBN ansöker man om på Kungliga bibliotekets webbplats.

Illustrationer i din bok

Om du vill inkludera några foton eller illustrationer i boken du vill ge ut, kan du exempelvis ta hjälp av en professionell illustratör. Foton går att köpas från en bildbyrå om du inte vill ta dem själv.

admin

Kommentera