Solceller i Stockholm

Solceller i Stockholm

Utvecklingen av solceller går snabbt och även utbyggnaden sker i en snabb takt på många håll i världen. Förnyelsebar energi anses vara en viktig del av att trygga framtidens energibehov. En ny undersökning visar även att utsläppet i hela världen av så kallade växthusgaser, och kanske först och främst koldioxid med den kemiska beteckningen CO2 (där C står för grundämnet Kol och O2 står för att det finns två atomer av grundämnet Syre, eller Oxygen på engelska), kan minska med hälften till år 2030. En global rapport från både forskare och företag från Sverige slår fast det.

Om världen ska kunna ställa om så behöver mer ren energi från både vindkraftverk men också solkraftverk och solceller produceras. Och hittills så har det även varit så. Enligt rapporten så sker ökningen exponentiellt. Var fjärde år så har mängden ren elektrisk energi från både vindkraft och solkraft fördubblats. Om det till exempel år 2010 producerades 200 energienheter elektricitet från solceller och vindkraftverk så var antalet energienheter 400 år 2014 och i år 2018 så blir de 800 energienheter, och om utvecklingen fortgår i samma exponentiella takt så skulle det finnas 1600 energienheter om ytterligare fyra år, år 2022. Så ökningen sker långsamt i början men sen går det snabbare och snabbare, och det beror ju just på att ökningen sker exponentiellt.

(Ett annat lite liknande exempel på exponentiell utveckling är att man brukar prata om att datorers kapacitet eller prestanda fördubblas på ungefär 1,5 år med de intervallerna. Det brukar kallas för Moores lag.)

Hur kan du som läsare dra ett strå till stacken undrar du kanske? Ja, Stockholm är ju en del av världen så varför inte placera ut solceller på taken i din bostadsrätt eller på din egen villa? Många små bidrag kan tillsammans göra skillnad och i takt med att mer och mer politiska åtgärder införs så kanske allt kraftigare subventioner träder i kraft. Solenergi är en investering i klimatet och du kan även tjäna genom att sälja överbliven producerad solel ut på nätet.

admin

Kommentera