Solenergi och solceller

Solenergi och solceller

Arbetet med att gå över till förnyelsebar energi som exempelvis solenergi pågår och är ett viktigt steg mot ett mer hållbart samhälle. Idag anses solceller ha stor potential för framtidens energiförsörjning, särskilt för enskilda hushåll. Det är mycket förmånligt för villaägare i Stockholm att investera i solenergi. Förutom att du bidrar till en framtida mer oberoende energiförsörjning kommer solenergi även bidra till stora besparingar för din ekonomi.

Solenergi

Med dagens teknik kan vi utvinna energi från solens strålar. Detta kallas solenergi och till detta räknas både solproducerad el samt värme. När el produceras från solen delas den upp i solkraft och solel. Den el som du producerar själv med solceller kallas ”solel” och den el som du köper via ett elbolag kallas ”solkraft”. Det fantastiska med solenergi är att denna typ av förnyelsebar el kommer från solen. El som produceras från solceller orsakar inga koldioxidutsläpp under drift (samma med vatten- och vindkraft).

Solceller i Stockholm

Fler och fler funderar på att installera solceller i Stockholm men är osäkra på att investera eftersom de tror att det inte är tillräckligt med soltimmar. En anledning till underskattad solceller Stockholm som i motsats till vad många tror faktiskt är en mycket bra investering. Med företaget Solvision kan du installera solceller på din fastighet i Stockholm som är både driftsäkra och beprövade. När Solvision installerat dina solpaneler kommer de att sköta sig själva. En ytterligare fördel är att du inte lika ofta kommer att drabbas av elavbrott när de uppstår i elnätet.

Kontroll över elpriset

Att få bättre kontroll över både elpris och elförbrukning är en målsättning som de flesta hushåll och fastighetsägare har. När du producerar din egen el via solceller kommer ditt beroende av svängningarna i elpriset att påverka dig mindre. Dessutom kan du tjäna pengar på den överskottsel som du producerar genom att sälja din el till elbolag. Det finns betydligt fler fördelar med att producera egen el från solceller än nackdelar. Dessutom är det är en investering som kommer att betala för sig själv inom en ganska snar framtid.

admin

Kommentera