Transaktionsrådgivare – Allt du behöver veta (2021)

Transaktionsrådgivare – Allt du behöver veta (2021)

Vad är en transaktionsrådgivare?  

En transaktionsrådgivare är en finansiell expert (vanligtvis en jurist) som ger företag råd om fusioner och förvärv och andra kapitalanskaffningstransaktioner. En transaktionsrådgivare har vanligtvis också ytterligare ansvar för att ge råd om och genomföra de rättsliga och regulatoriska kraven för transaktionen, samt för att se till att transaktionen uppfyller alla relevanta värdepapperslagar. 

En transaktionsrådgivare bidrar till att fusioner och förvärv (M&A) blir framgångsrika genom att hjälpa till med analys, due diligence, förhandlingar och andra aspekter av transaktionen. I denna roll agerar personen som en mäklare mellan köparen och säljaren och/eller som en neutral tredje part i due diligence-processen. 

Varför behöver man en transaktionsrådgivare? 

Det är viktigt att få hjälp och råd om du befinner dig i en fusions- eller förvärvssituation, eftersom det kan hjälpa dig att undvika fallgropar som annars skulle kunna leda till ett misslyckande.  

Men hur hittar du rätt person som kan guida dig genom processen? Det finns två huvudområden som en rådgivare måste fokusera på:  

  • Finansiella aspekterna av en transaktion  
  • Juridiska och regulatoriska aspekterna av en transaktion 

Hur en transaktionsrådgivare kan hjälpa ditt företag 

Det finns mycket en transaktionsrådgivare kan göra för att få ditt företag att växa. Vi har sammanställt en lista för att göra det enklare och välja rådgivare vid processen för fusioner och förvärv. 

Transaktionsrådgivare kan hjälpa dig med att göra följande: 

  1. Utveckla ditt företag genom att hitta rätt målgrupper. 
  1. Hjälpa dig att slutföra affären och ge dig en djupgående kunskap om köparens företag. 
  1. Bedöma värdet av andelen på marknaden. 
  1. Hjälpa dig att förbereda dig för en offentlig notering på aktiemarknaden. 
  1. Hjälpa vi dig också att utveckla ditt företag genom att erbjuda dig en djupgående kunskap om ditt företag och de närmaste konkurrenterna. 
  1. Hjälpa dig att hitta nya affärsmöjligheter 

En rådgivare ser också till att priset och villkoren för affären är rättvisa för både köpare och säljare. Transaktionsrådgivaren ska bedöma de potentiella riskerna och fördelarna med en affär. De ger också vägledning om affärsaspekterna av en transaktion. 

Att välja rätt transaktionsrådgivare är en viktig affärsaspekt för alla företag som vill skaffa ett förvärv, sammanslagning med ett annat företag eller delta i en due diligence-process. 

admin

Kommentera